Scholten, Johann Heinrich

Scholten, Johann Heinrich a Dutch theologian and leader of the critical theological school in Holland, who died in April 1885, was in 1840 professor at Franeker, and in 1843 at Leyden. He is the author of, Disquisitio de Dei Erga Hominem Amore Principe Religionis Christianae Loco (Leyden, 1836): — De Vitando in Jesu Christi Historia Interpretanda Docetismo (1840): — De Religione

Christiana suer Ipsa Dirinitatis in Animo Humano Vindiae (1844): — De Pugna inter Theologiam atque Philosophiam Recto Utriusque Studio Tollenda (1847): — Dogmatices Christianae Initia (2d ed. 1858): — De Sacris Liferis Theologiae Nostra AEtate Libere Exculte Fointe (1857): — Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte ten gebruike bij het akademische lessen (1860): — Die altesten Zeugsnisse betreffend die Schriften des Neuen Testaments, from the Dutch, by Manchot (Bremen, 1867): — Das Evangelium nach Johannes (transl. by H. Lang, Berlin, 1867): — Das alteste Evangelium, etc. (transl. by Redepenning, Elberfeld, 1869): — Geschichte der Religion und Philosophie (transl. from the 3d ed. by Redepenning, ibid. 1868; also transl. into French by A. Reville, Manuel d'Histoire Comparee de la Philosophie et de la Religion, Paris, 1861): — Der Apostel Johannes in Kleinasien (transl. by Spiegel, Berlin, 1872): — Das Paulinische Evangelium, etc. (transl. by Redepenning, Elberfeld, 1881): — Historisch-critische bijetragen naar aanleiding van de nieuwste hypothese aangaande Jezus en den Paulus der vier hoofdrieven (Leyden, k882). (B.P.).

 
Topical Outlines Nave's Bible Topics International Standard Bible Encyclopedia Online King James Bible King James Dictionary
 

Verse reference tagging and popups powered by VerseClick™.