Heusde, Philip Wilhelm Van

Heusde, Philip Wilhelm Van a Dutch historian and philosopher, was born June 17, 1778, at Rotterdam. He studied at Amsterdam and Leyden, was in 1804 professor at Utrecht, and died at Berne, July 28, 1839. He wrote, Initia Philosophiae Platonicae (Utrecht, 182736, 3 volumes; 2d ed. Leyden, 1842): — Brieven over den

Aard en de Strekking van Hooger Onderwijs (ibid. 1829; 3d ed. 1835; Germ. transl. by Weydmann, Krefeld, 1830): — De Socratische School (ibid. 1834-39, 4 volumes; 2d ed. 1840-41): — Brieven over het Beafenen der Wijsgeerte (1837): — Characterismi Principum Philosophorum Veterum (1839). After his death was published De School van Polybius (Amsterdam, 1841). See Rovers. Memoria P. Heusdii Commendata (Utrecht, 1841). (B.P.)

 
Topical Outlines Nave's Bible Topics International Standard Bible Encyclopedia Online King James Bible King James Dictionary
 

Verse reference tagging and popups powered by VerseClick™.